Знаете ли каква почва имате във вашата градина?

#1
Винаги ми е било интересно, дали мога с точност да разбера каква е почвата ми. Има ли някаква карта на видовете почви в по-малки мащаби или нещо подобно?
Смятам, че е добре да се знае колкото се може повече за това, защото така ще можем да подобрим овошките си и изобщо всичко, що расте там.
 
#2
Като цяло има значене наистина, но почвите зависят и от района в който си. а той е? Като цяло има няколко типа почви в България. Черноземи, Сиви горски, Кафеви горси, Канелени горски, Жълтоземни и смолници.
 
#3
Да, знам че са няколко конкретни вида, аз съм в Добруджа, източната част, близо до морето.